بازدید سرزده مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد از نانوایی های سطح شهرستان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد مهندس پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی گفت: با عنایت به اینکه موضوع امر بازرسی و نظارت بر کلیه واحد‌های تولیدی و صنفی کشاورزی و همچنین حوزه آرد و نان و نانوایی‌ها به جهاد کشاورزی تفویض شده تا زنجیره تأمین ، توزیع، تنظیم و نظارت در این خصوص یکپارچه و کامل شود لذا در این راستا کارشناسان این مدیریت به همراه کارشناسان فرمانداری ،اداره صمت ، و بهداشت ضمن بررسی وضعیت و کیفیت نان، بازدید مشترکی بصورت هفتگی از نانوایی های سطح شهرستان دارند.

وی افزود: با توجه به گزارش مردمی در خصوص کمبود نان و تأکید فرماندار محترم بر تأمین نان مورد نیاز مردم به دلیل شروع کشت پیاز و همچنین برداشت خرما و تقاضای بالای نان ، در ساعات اولیه صبح امروز با همراهی مسئول تنظیم بازار مدیریت ، از نانوایی های سطح شهر و روستا های عنبرآباد بازدید شد.

وی در این بازدید ضمن تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل ها، کیفیت نان و وزن چانه مورد ارزیابی کامل قرار گرفته و تمامی نانوایی ها ملزم به پخت به موقع و با کیفیت نان شدند و نانوایی های که بدون هماهنگی تعطیل و یا پخت آن ها با تأخیر بود برای پرداخت جریمه به تعزیرات معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرستان در ادامه تأکیدکرد: همشهریان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره 124 سامانه ستاد خبری و رسیدگی به شکایات منعکس کنند.