بازدید سرزده دادستان، مدیرجهاد کشاورزی و رئیس اداره صمت شهرستان عنبرآباد از فروشگاه های کشاورزی

صبح امروز حامد عمرانی دادستان شهرستان عنبرآباد به همراه مدیر جهاد کشاورزی،رئیس اداره صمت ، رئیس صنف فروشگاه های کشاورزی ،نماینده نظام مهندسی و مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی از فروشگاه های کشاورزی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد حامد عمرانی دادستان شهرستان در بازدید از فروشگاه های کشاورزی گفت: با توجه به آغاز فصل زراعی در شهرستان ،کارگروه پایش مواد کودی و سموم کشاورزی با محوریت جهاد کشاورزی باید به طور مستمر و هفتگی از فروشگاه های عرضه سموم و کودهای کشاورزی بازدید و با متخلفین برخورد قانونی نماید.

وی افزود :دارا بودن پروانه فعالیت، مجوز فروش، نصب اتیکت قیمت، بررسی سموم قاچاق، تاریخ گذشته، تقلبی و همچنین حضور دائم کارشناس فنی در فروشگاه ها از موارد الزامی می باشد که در صورت عدم هر یک از موارد مربوطه ، فروشگاه پس از اخطار کتبی پلمپ خواهد شد.

مهندس پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از دادستان محترم عنبرآباد به لحاظ اهمیت دادن به بازدید از فروشگاه ها و همکاری موثر با مجموعه جهاد کشاورزی بیان کرد: در حوزه شهرستان عنبرآباد ۴۶ فروشگاه کشاورزی فعال می باشد که از این تعداد ۱۴ فروشگاه در روستاها می باشد.