بازدید دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پایانه صادراتی گلشن آرای إرم

صبح امروز دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، مشاور استاندار در جنوب کرمان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت، فرماندار شهرستان جیرفت، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت و جمعی از مسئولین از پایانه صادراتی گلشن آرای ارم بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد پور رئیس سازمان در حاشیه این بازدید گفت: مشکلات صادرات محصولات گلخانه ای و مرکبات منطقه به کشور های هدف، مسائل و مشکلات تعرفه صادرات، عوارض متقابل در مرزها، وام های سرمایه در گردش برای محصولات صادراتی بررسی و برنامه ریزی شد مشکلات در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مرتفع گردد.