بازدید دکتر فداکار استاندار استان کرمان از منطقه جبالبارز جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر فداکار استاندار کرمان در سفر خود به بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، امام جمعه و فرمانداران  شهرستان های عنبرآباد و جیرفت، نماینده مردم شریف جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، مشاور استاندار در جنوب کرمان،مدیر کل امور عشایر جنوب کرمان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد، بخشدار جبالبارز جنوبی و جمعی از مسئولین و مدیران کل با مردم بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد دیدار و گفتگو کردند.

استاندار استان کرمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و هیئت همراه طی این سفر با مردم روستاهای کشکمور، کلجک، نرگسان، لجاراب، گنج آباد، تنگشاه و اسفند از توابع بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد دیدار و گفتگو کردند و مسائل و مشکلات ایشان را مورد بررسی قرار دادند و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

همچنین استاندار کرمان از اقدامات انجام شده در روستای تنگ شاه و اجرای مصوبات سفر ریاست محترم جمهور در این روستا بازدید کرد.