۲۰۲۳۰۹۲۷_۱۰۰۵۰۰

بازدید تیم اعزامی از سازمان بحران کشور ،سازمان حفظ نباتات ،معاونت باغبانی و دفتر بحران وزارت جهاد کشاورزی از باغات آلوده به سرخرطومی حنایی منطقه جنوب کرمان

تیم اعزامی از سازمان بحران کشور ،سازمان حفظ نباتات، معاونت باغبانی  و دفتر بحران وزارت جهاد کشاورزی از باغات آلوده به سرخرطومی حنایی خرما در شهرستان های منوجان و عنبرآباد بمنظور بررسی وضعیت آفت و اقدامات انجام شده در باغات آلوده بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر پیمان نامور معاون بهبود تولیدات گیاهی گفت: تیم اعزامی در روزهای چهارم و پنجم مهر ماه در منطقه حضور و ضمن بازدید از روند مبارزه با آفت مشکلات و پیشنهاد مسئولین منطقه را در جهت پیشبرد پروژه کنترل  آفت بررسی نمودند.

مهندس مهدیه کردساردوئی مدیر حفظ نباتات افزود: در همین راستا جلسه فوق العاده بحران شهرستان عنبرآباد در محل جهاد کشاورزی شهرستان باحضور فرماندار عنبرآباد، تیم اعزامی، معاون و کارشناس مدیریت بحران  استانداری تشکیل گردید و تصمیمات لازم در خصوص کنترل و مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی در منطقه اتخاذ گردید.

گفتنی است در این بازدید دکتر نامور معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان، مهندس کردساردویی مدیر حفظ نباتات، دکتر حسین زاده مدیر باغبانی، مهندس احمدی رییس اداره بحران و مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان های منوجان و عنبرآباد تیم مزبور را همراهی نمودند.