بازدید از واحد پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی مهرهمت شهرستان کهنوج انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان سرکارخانم مهندس بحرینی مدیر محترم طیور سازمان به همراه نمایندگان کمیته نظارت(خانم دکتر افشاری پور از اداره کل دامپزشکی، خانم مهندس سنجری از سازمان تات، خانم مهندس رودباری از مدیریت بازرسی سازمان) از واحد پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی مهرهمت شهرستان کهنوج در راستای نظارت بر پرورش و تولید مرغ گوشتی سویه آرین بازدید کردند.

در این بازدید مدیر محترم طیور بیان نمود میزان تولید گوشت مرغ برای واحد مذکور۴۳ تن پیش بینی می گردد.