بازدید از فعالیت های کانون جوانان روستایی و عشایری و صندوق های خرد زنان روستایی انجام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اعلام گفت: با حضور رئیس صندوق کارآفرینی امید، رئیس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها، کارشناس مسئول زنان روستایی، روسای مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان پهنه های تولیدی از فعالیت های کانون جوانان روستایی و عشایری روستای ساغری و صندوق خرد زنان روستایی رومرز از توابع مراکز جهاد کشاورزی رضوان و دریاچه بازدید بعمل آمد.

مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب کرمان اظهار داشت: به منظور ساماندهی سازه های ترویجی و صندوق های خرد زنان روستایی، بر اساس هماهنگی و رایزنی با صندوق کارآفرینی کرمان در خصوص اعطای تسهیلات کم بهره با هدف رونق تولید در عرصه های تولیدی روستاها با رویکرد جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد روحیه کار و تلاش در جوانان و زنان روستایی و تحکیم بنیان خانوار، بازدید مشترک صندوق کارآفرینی امید شهرستان جیرفت و روسای ادارات زیرمجموعه مدیریت هماهنگی ترویج از فعالیت کانون جوانان روستایی ساغری حوزه مرکز رضوان و صندوق خرد زنان روستایی رومرز حوزه مرکز دریاچه انجام، و جلسات توجیهی اعضا این تشکیلات برگزارشد.

وی افزود: در قالب طرح پایلوت در روستاهای ذکر شده با توجه به طرح توجیهی  وتوافق باصندوق کارآفرینی امید  مبلغ دو هزار میلیون ریال  تسهیلات کم بهره برای احداث گلخانه های کوچک مقیاس(300مترمربع)پس از بررسی فنی وتنظیم مدارک لازم و تشکیل پرونده توسط مراکز جهاد کشاورزی و کسب تایید کمیسیون مربوطه در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان به هرکدام از اعضا واجد شرایط توسط صندوق کارآفرینی امید پرداخت گردد.

وی تصریح کرد سایر شهرستان ها نیز وضعیت اعضا و فعالیت کانون جوانان روستایی را بررسی و هماهنگی لازم را با صندوق کارآفرینی شهرستان بعمل آورند.