اولین خوشه های طلایی گندم کشور در جنوب کرمان برداشت شد

با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر تعاون روستایی، مدیر شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان، معاون اعتبارات شعب بانک کشاورزی، معاون فرماندار قلعه گنج و جمعی از مدیران، رؤسای ادارات و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان اولین خوشه های طلایی گندم کشور از گندمزار های روستای تمگران شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان برداشت شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان احمد احمدپور رئیس سازمان گفت: امروز ۶ فروردین اولین خوشه های طلایی گندم در کشور از گندمزارهای تمگران شهرستان قلعه گنج در جنوب کرمان برداشت شد.

وی بیان داشت: ۱۲ مرکز خرید در منطقه فعال می‌باشند که ۳ مرکز در سال ۱۴۰۲ توسط بخش خصوصی با همکاری مدیریت تعاون روستایی جهت سهولت در امر برداشت به این جمع اضافه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه بیش از ۴۳ هزار هکتار گندم در جنوب کرمان کشت شده است افزود: گندم یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک است و با توجه به اهمیت امنیت غذایی منطقه و کشور با استفاده از برنامه های تحقیقاتی و توصیه های فنی تیم یاوران تولید از جمله تراکم، تاریخ و روش کاشت مناسب، استفاده بهینه کود های شیمیایی پایه (پتاسه و فسفاته)، مدیریت مناسب آفات و علف های هرز پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۱۹۰ هزار تن محصول گندم در جنوب کرمان برداشت و تحویل مراکز خرید و سیلو‌های نگهداری شود.

وی همچین تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌گیری دانش فنی حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی و مشارکت حداکثری کشاورزان در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم در ایجاد امنیت غذایی پایدار در سال جاری، حداکثر بهره‌وری از منابع آب و خاک بعمل آید.

06/01/1403