اولین تور ملی ترویجی ویژه آزمایشات خاک و آب در جنوب کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی بیان داشت: بر اساس ابلاغ موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، اولین تور ملی ترویجی ویژه آزمایشات خاک و آب با هدف افزایش دانش تولیدکنندگان و آشناسازی با مراحل آزمایشگاهی و مدیریت بهینه تغذیه گیاه با همکاری مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی، مدیریت زراعت، مدیریت باغبانی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد و مدیر آزمایشگاه آب و خاک  مرجع گرانول و با حضور کشاورزان پیشرو همزمان با تمام استان های کشور راس ساعت 9 صبح روز چهار شنبه هشتم آذر ماه برگزار شد.

میجانی اعلام کرد:  طبق اهداف تعیین شده با رویکردهای ترویجی، مطالب و مباحث فنی به صورت کارگاهی در خصوص اهمیت خاک و منابع آبی و نقش آزمایشات خاک و آب در تغذیه گیاه با همکاری اعضا هیئت علمی دانشگاه جیرفت باتدریس دکترشفیعی وبصورت عملی توسط متصدیان آزمایشگاه  برگزارگردید.

وی افزود: با توجه به اوج فعالیت کشاورزان در فصل زراعی جاری و مشکلات تردد و بعد مسافت کشاورزان جنوبی، به منظور اثر بخشی بیشتر این برنامه ترویجی و حضور حداکثری بهره برداران جنوب کرمان، طبق هماهنگی بعمل آمده، دومین تور ترویجیبرای شش شهرستان جنوبی به صورت متمرکز در شهرستان کهنوج در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در روز یکشنبه مورخ دوازدهم آذر ماه برگزار خواهدشد وی از همه عوامل مرتبط درخواست کردند اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد.

مهندس برخورداری مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در خصوص لزوم توجه بیشتر به خاک های زراعی و نقش و جایگاه خاک در امنیت غذایی مطالبی را بیان نمودند.

09/09/1402