photo5231747787

افتتاح و بهره برداری از ۲۲ پروژه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمدپور رئیس سازمان در این خصوص گفت: ۲۲ پروژه جمعا با اعتباری بالغ بر ۱۵۷۷ میلیارد ریال در جنوب کرمان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی بیان داشت: طرح‌های قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی، در زمینه‌های صنایع تبدیلی و غذایی، آب و خاک، تولیدات گیاهی و دامی است.

وی همچنین عنوان کرد: از مجموع طرح های افتتاح شده تعداد ۶۱۶ خانوار بهره مند و برای ۴۱۴ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.