استقبال کشاورزان از کارگاه آموزشی ترویجی تغذیه سیب زمینی در شهرستان عنبرآباد

صبح امروز کارگاه آموزشی ترویجی تغذیه مزارع سیب زمینی با حضور مهندس میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان، مدیر جهاد کشاورزی، کارشناسان پهنه تولیدی و کشاورزان سیب زمینی کار در شهرستان عنبرآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد مهندس پیرنیا مدیر جهاد در این کارگاه ضمن معرفی سیمای کشاورزی شهرستان اظهار داشت :شهرستان عنبرآباد رتبه اول سطح زیر کشت محصول سیب زمینی را در جنوب کرمان به خود اختصاص داده است و در همین راستا این دوره آموزشی در این شهرستان برگزار شده است.

وی افزود: آموزش و ترویج کشاورزی نقش عمده ای در افزایش بهره وری کشاورزی دارد لذا کلاس ها و دوره های آموزشی ترویجی از اولویتهای جهاد کشاورزی عنبرآباد است.

گفتنی است: در این کارگاه آموزشی مهم ترین مسائل و چالش های حوزه کشاورزی شهرستان بالاخص محصول سیب زمینی بحث و تبادل نظر شد.