احیا و مرمت یک رشته قنات در شهرستان جیرفت

در سومین ‌روز از هفته جهاد کشاورزی با حضور ریاست سازمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی و‌ آبخیزداری، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون بهبود تولیدات دامی، مدیر حوزه رباست، مدیر آب و خاک، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جیرفت، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، رئیس شرکت شهرک های کشاورزی، رئیس مرکز خدمات هلیل و‌ هوکرد یک رشته قنات بازسازی شده در روستای ماران قلعه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان دکتر احمد احمدپور رئیس سازمان در این خصوص گفت: در جنوب کرمان ۱۲۰۰ رشته قنات وجود داره که ۶۰۰ رشته در شهرستان جیرفت قرار دارد و همه آنها شناسنامه دار شده اند.

دکتر احمد پور بیان داشت: برای این رشته قنات که ۱۲۰هکتار سطح زیر کشت دارد و ۶۰۰ میلیون تومان از اعتبارات ملی هزینه شده است.

وی خاطر نشان کرد: طول این قنات ۲۶۰۰ متر طول دارد و ۷۹ میله چاه دارد و عمق مادر چاه این قنات ۲۷ متر  و دبی این قنات ۳۰ لیتر بر ثانیه میرسد.