آغاز کشت گندم شهرستان رودبار جنوب در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبارجنوب: کاشت گندم این شهرستان آغاز و تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

دکتر یعقوب مرادی بیان داشتند: در شروع سال زراعی جاری بذور ارقام اصلاح شده چمران۲، مهرگان، سحر و برات توزیع و در این شهرستان کشت خواهد شد.

وی نسبت به ضدعفونی بذور خود مصرفی، استفاده از کودهای پایه (فسفاته و پتاسه) و بذرمال کردن بذور با سولفات روی قبل از کاشت، توصیه کردند.

دکتر مرادی همچنین بر ترویج کشت مکانیزه، استفاده از روش های نوین آبیاری، لزوم کشت قراردادی و بیمه مزارع توسط کشاورزان تاکید نمودند.

17/08/1402