مدیر امور اداری

شرح وظایف:

 • اقدام در جهت تأمین نیازهای نیروی انسانی سازمان با توجه به تشکیلات تفضیلی وزارت متبوع و در چهارچوب مجوزهای مرکز
 • اجرای قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعملهای اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت متبوع
 • هماهنگی مدیریت امور اداری با مدیریت های ذیربط در جهت برآورد نیازهای آموزشی سازمان با مشارکت سایر واحد ها جهت دوره های مقطع دار و ضمن خدمت
 • هماهنگی مدیریت امور اداری با دمدیریت های ذبربط در پیش بینی و برآورد بودجه پرسنلی از قبیل (حقوق، اضافه کاری، مأموریتها و دیون پرسنلی…) و دفاع از آن در مراجع ذیربط
 • جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنل در مورد کلیه کارکنان سازمان
 • انجام اقدامات لازم بمنظورتأمین سهمیه های کارکنان سازمان شامل (سهمیه های سفرهای زیارتی و سیاحتی و بلیط های مسافرتی و …) و برقراری سیستم توزیع آنها بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • اقدام در جهت ایجاد مهد کودک و اداره آن جهت فرزندان کارکنان
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم بمنظور تأمین و توزیع مهمانسرا و منازل مسکونی سازمان
 • برنامه ریزی، تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای تفریحی شامل (تأمین هتل، گردشگاه، باشگاه، سمینار و…) برای کارکنان سازمان
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی، تبلیغی، مددکاری برای خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، ازکارافتادگان، بازنشستگان و سایر کارکنان سازمان
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های تشویقی جهت فرزندان ممتاز کارکنان و نیز امور مربوط به اوقات فراغت از تحصیل آنان
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های ورزشی شامل (آموزش، اردو های ورزشی و مسابقات در سطح استان یا کشور)
 • انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان شامل ترفیعات، تغییرات، نقل و انتقالات، مرخصی و… در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 • انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران و صدور احکام وظیفه بگیران وراث
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات