اجرای عملیات ردیابی و تیمار درختان آلوده به آفت سرخرطومی حنایی خرما با ۱۰ تیم

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خانم مهندس مهدیه کرد بیان داشت:با توجه به شدت آلودگی آفت سرخرطومی حنایی خرما در نخلستان های دو شهرستان منوجان و عنبرآباد و لزوم کنترل و مبارزه بمنظور جلوگیری از انتقال این آفت خطرناک و مخرب به سایر مناطق،اقداماتی شامل بکارگیری ۲۰ نفر نیروی بومی در دو شهرستان مزبور بصورت نیروی ماهر ،آموزش این نیروها و تامین وتهیه ادوات موردنیاز شامل اره موتوری ،سمپاش ،سموم مورد نیاز و…آموزش ۲۰ نفر کارشناس بعنوان مربی ،تهیه دستورالعمل فنی ،نشریه و کلیپ هاو مصاحبه های رسانه ای آموزشی و برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی در ارتباط با این آفت تمهیدات لازم فراهم گردید .

وی اظهار داشت: در حال حاضر عملیات ردیابی و تیمار درختان آلوده با سرعت قابل قبولی توسط تیم های آموزش دیده در این دو شهرستان در حال اجراست و امیدواریم که با همکاری کشاورزان منطقه و جلوگیری از حمل و انتقال پاجوش از این دو شهرستان و مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی برای تهیه پاجوش سالم، پیشگیری از ایجاد زخم روی درختان بخصوص در فصول گرم سال و رعایت شرایط هرس و تکریب و بهداشت باغ بتوانیم از انتشار این آفت مخرب جلوگیری نماییم .

وی خاطرنشان کرد: که منطقه جنوب کرمان با ۳۱۰۰۰ هکتار خرما یکی از مناطق مهم تولید خرما در کشور محسوب می گردد و تا کنون طی ردیابی های صورت گرفته تعداد ۳۳۰۶ اصله درخت آلوده شناسایی که از این تعداد ،۲۸۱۰ اصله تیمار و تعداد ۴۹۶ اصله امحا گردیده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات