دوره آموزشی ترویجی ردیابی و مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما در شهرستان عنبرآباد برگزارشد

 

در راستای سیاست های ابلاغی وزارت مبنی بر امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی، دوره آموزشی ترویجی ردیابی و مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما ویژه بسیج مهندسین کشاورزی ، گروه حیدریون ، کشاورزان پیشرو و مروجان مسئول پهنه های تولیدی در روستای گزآباد از توابع مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان اظهار داشت: با عنایت به اهمیت طرح کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما در جنوب کرمان، دوره آموزشی ترویجی به همت و تلاش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد و بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان عنبرآباد و با حضور رئیس کانون بسیج مهندسین استان کرمان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج سپاه شهرستان عنبرآباد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، بخشدار جبالبارز جنوبی و مسئول بسیج مهندسین شهرستان عنبرآباد و رؤسای ادارات ستادی و شهرستان ترویج و ارائه دکتر سمیه رنجبر عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان و با موضوع شناسایی، ردیابی و مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما به صورت کاربردی برگزار گردید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات