پیش بینی تولید بیش از ۳۸ هزار تن محصول ذرت دانه ای در شهرستان رودبار جنوب

مدیر جهاد کشاورزی رودبار جنوب گفت: از سطح ۴۷۵۰ هکتار کشت ذرت دانه ای پیش بینی می شود ببالغ بر ۳۸ هزار تن محصول برداشت گردد.به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار جنوب دکتر یعقوب مرادی مدیر شهرستان اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۴ هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی شهرستان رودبار جنوب به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است .دکتر مرادی با اشاره به زمان برداشت عنوان کرد: عملیات برداشت از اوایل دی ماه آغاز و تا پایان بهمن ماه ادامه دارد که انتظار می رود بالغ بر ۳۸ هزار تن محصول برداشت گردد.وی افزود: سالانه به طور متوسط ۶۵ دستگاه کمباین در امر برداشت در شهرستان فعالیت می کنند و در حال حاضر۲ واحد ذرت خشک کنی کار خرید محصول ذرت از کشاورزان را در این شهرستان بر عهده دارند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار جنوب تصریح کرد: نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت محصول و همچنین تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی از جمله خدمات ارائه شده به کشاورزان می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات