تولید ۴۵۲ تن عسل حاصل زحمت زنبورداران جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: از مجموع بیش از ۴۷ هزار کلنی فعال زنبور عسل در منطقه میزان ۴۵۲ تن عسل در سال جاری برداشت شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس علیرضا تارم معاون بهبود تولیدات دامی سازمان اظهار داشت : بیش از ۵۰۰ نفر زنبوردار حرفه ای در جنوب استان کرمان فعالیت میکنند.مهندس علیرضا تارم با اشاره به اینکه توسعه زنبورداری و خروج از تک محصولی از اهداف این سازمان در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی می باشد ، افزود : در سال جاری از مجموع ۴۷۵۴۲ کلنی فعال زنبور عسل میزان ۴۵۲۰۰۰ کیلوگرم عسل برداشت گردیده است .وی عنوان کرد: بهره برداران زنبورعسل منطقه علاوه بر تولید عسل درخصوص سایر فرآورده های زنبورعسل ازجمله موم، بره موم و ژل رویال فعالیت دارند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان تصریح کرد : با استقرار زنبورستان ها در باغ ها و مزارع منطقه علاوه بر تولید عسل با کیفیت، در اثر عمل گرده افشانی موجب افزایش عملکرد در واحد سطح گردیده است .مهندس تارم افزود:یکی از مهمترین اهداف سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در صنعت زنبورداری، ایجاد ارزش افزوده در محصولات بالادستی زنجیره به منظور کاربرد در صنایع پزشکی، آرایشی و بهداشتی می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات