دوره آموزشی آشنایی با مراحل داشت و سیستم های نوین آبیاری مزارع گندم از شبکه برکت جنوب کرمان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان در این خصوص بیان داشت: در راستای بهره گیری از سامانه های ارتباطی و شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنتی برای گسترش ترویج بر خط و از راه دور و خدمات ترویج مجازی با بکارگیری دانش فنی بصورت کاربردی و مرتبط با نیازهای بهره برداران، دوره‌ آموزشی مرحله داشت گندم و آبیاری نوین مزارع گندم با ارائه دکتر فرامرز رستگاری و با همکاری مدیریت زراعت سازمان و شرکت کارشناسان و مروجان مسئول پهنه‌های تولیدی و بهره‌ برداران جنوب استان کرمان، از شبکه تلویزیونی اینترنتی برکت ۳۷ جنوب کرمان به صورت برخط پخش گردید.در این برنامه آموزشی بر موضوع آبیاری نوار تیپ و نقش آن در صرفه جویی آب آبیاری و کاهش هزینه تولید تاکید شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات