توصیه های فنی باغبانی جهت مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات


توصیه های فنی باغبانی جهت مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات

۱٫ انجام هرس قاعده برگ ها (تکریب) در فصل زمستان

۲٫ استفاده از توده کمپوست به عنوان تله: کود گوسفندی و خاک اره یا کمپوست مواد گیاهی در حال پوسیدن را اواخر بهار یا اوایل تابستان و قبل از اغاز تولید مثل وتخم گذاری آفت به منظور جلب سوسک ها می توان استفاده کرد و با سمپاشی روی توده کمپوست مراحل مختلف زیستی آفت ازبین می رود

۳٫ تنظیم دور ابیاری و افزایش دفعات آبیاری به ویژه در ماه های تیر و مرداد

۴٫ اجرای عملیات قرنطینه ای سخت گیرانه برای اطمینان از اینکه اندام های گیاهی عاری از آفت برای احداث باغ استفاده شود

۵٫ کود دهی و تغذیه مناسب درختان بر اساس نیاز واقعی و نتایج تجزیه خاک و برگ در مناطق مختلف بر اساس نظر کارشناس باغبانی

۶٫ کاشت ارقام متحمل: نخیلات جوان که ۲۰-۱۰ سال سن دارند و همچنین ارقام پاکوتاه بیشتر مورد حمله سوسک شاخدار قرار می گیرند. رقم مضافتی نسبت به این آفت حساس و واریته های هلیله ای، مرداسنگ که پابلند هستند زیاد مورد حمله قرار نمی گیرند. ارقام بریم و استعمران حساس ترین ارقام، و زاهدی، برحی، خضراوی از حساسیت کمتری برخوردار هستند.

مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات