مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از مراکز جهادکشاورزی شهرستان فاریاب بازدید کرد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در راستای نظام نوین ترویج کشاورزی و بررسی وضعیت ثبت آمار و داده های کشاورزی در سامانه جامع پهنه بندی، مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان به همراه مهندس مهنی رئیس اداره هماهنگی ترویج، از مراکز جهادکشاورزی حورپاسفید و ریحان آباد بازدید و ضمن بررسی وضعیت ساختمانی و تعمیر و تجهیز مراکز ذکر شده، برنامه های عملیاتی چندسطحی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و فعالیت سایت های الگویی دانش بنیان و کانون های یادگیری را برای مسئولین مراکز و کارشناسان پهنه تشریح کردند.مهندس مهدی میجانی به مسئولین مراکز و کارشناسان پهنه تاکید کرد: در اجرای خط مشی مدیریت هماهنگی ترویج، در فرآیند شناسایی و انتخاب نمونه های بخش کشاورزی و همچنین استفاده از ظرفیت محققین معین در سطح دهستان، تمامی سعی و تلاش خود را بکار گیرند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات