روز مزرعه استانی ذرت دانه ای در جنوب کرمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان روز مزرعه استانی ذرت دانه ای در حوزه شهرستان فاریاب با حضور رییس سازمان ، مدیر هماهنگی ترویج، مدیر زراعت، امام جمعه شهرستان فاریاب، معاون فرماندار، فرمانده سپاه، و سایر مسئولین شهرستان فاریاب در محل مزرعه ذرت آقای تاجیک صفا، برگزار و مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان در این رابطه بیان داشتند : این برنامه در راستای اجرای برنامه های ابلاغی چند سطحی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با هدف ارتقا، ضریب نفوذ دانش و آموزش بهره برداران بخش کشاورزی با استفاده از یافته های علمی، برگزار و پیرامون مسائل زراعی، تغذیه، سیستم های آبیاری نوین مزارع ذرت دانه ای، توسط اعضا هیئت علمی مرکز آموزش و تحقیقات جنوب کرمان و مدیر زراعت سازمان آموزش های لازم به بهره برداران ارائه شد. همچنین در این برنامه دکتر احمدپور رییس سازمان، اجرای الگوی کشت را بعنوان سند وفاق ملی جهت رسیدن به افق پیشرفت و امنیت غذایی، و در افق روشن تر، رسیدن به اقتدار ملی دانستند و افزود: همکاری و همیاری همه ارکان، و استفاده از ظرفیت دهیاری ها، مساجد، می تواند فعالیتهای ترویجی را پررنگ تر و تاثیر چنین برنامه هایی را در بهره برداران بخش کشاورزی بیشتر نماید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات