گردهمایی مدیریت هماهنگی ترویج با ادارات ترویج ترویج شهرستانهای تابعه برگزار شد

گردهمایی مدیریت هماهنگی ترویج با حضور رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان، مدیر هماهنگی ترویج، ادارات ترویج شهرستانهای تابعه و روسای ادارات ترویج ستاد سازمان، در سالن کنفرانس سازمان تشکیل شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مهدی میجانی مدیر هماهنگی ترویج سازمان در همین رابطه اظهار داشت: این گردهمایی، جهت هماهنگی بیشتر ادارات ستادی و اجرایی به منظور ارائه گزارش شش ماهه اول سال۱۴۰۱و اجرای صحیح برنامه های ابلاغی چند سطحی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ساماندهی مراکز جهادکشاورزی، آموزش بهره برداران، برگزار شد و ضمن تشریح وظایف عوامل اجرایی، از سطح کارشناسان پهنه تا ستاد سازمان، خط مشی مدیریت هماهنگی ترویج، با هدف تحقق شعار سال، سیاست های مقام عالی وزارت و ریاست سازمان ، و با محوریت رعایت الگوی کشت، کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد و ارتقا، ضریب نفوذ دانش، با استفاده از ظرفیت اعضاء هیئت علمی ، شرکت های دانش بنیان ، در تمامی بخش های مرتبط مشخص و ابلاغ شد.مهندس میجانی افزود: در این نشست رییس سازمان به تشریح نقش محوری مدیریت ترویج در کل برنامه های سازمان پرداخته و اظهار نمود: ترویج به عنوان حلقه اتحاد بخش اجرایی و تحقیقات، میتواند با پرورش نیروهای ماهر و هماهنگی بین تخصص های مختلف، ضمن ارتقا، سطح دانش کارشناسان، مشکلات فرا روی بخش کشاورزی را از میان برداشته و آینده ای روشن را در مسیر اهداف تعیین شده، رقم زند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات