کاروان ترویجی ارتقاء بهره وری کشاورزی در جنوب استان کرمان برگزار شد

دهمین کاروان ترویجی ارتقاء بهره وری کشاورزی صبح امروز با حضور گروه های تخصصی در عرصه های تولیدی باغات زیتون در شهرستان جیرفت بخش جبالبارز به میزبانی مددکار ترویجی چنگیز پالیزبان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، مهندس فریدون افشارمنش مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اظهار داشت؛ افزایش بهره وری کشاورزی و تولید پایدار فقط با حرکت از سمت کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور امکان پذیر می باشد و در همین راستا مدیریت هماهنگی ترویج با بکارگیری و انتقال دانش بومی و فناوری های نو به تولیدکنندگان بصورت علمی و عملی با همکاری محققان و کارشناسان  تخصصی و بهره گیری از ظرفیت مروجان مسئول پهنه های تولیدی و  با هدف ایجاد تعامل خوب بین بهره برداران و محققان و مسؤلان اجرایی، این برنامه را اجرا نمود. وی گفت: دراین برنامه با احصاء مشکلات باغداران ، توصیه های فنی توسط محققین مرکز تحقیقات جنوب کرمان و کارشناسان مدیریت های تخصصی باغبانی و حفظ نباتات در زمینه‌های تغذیه، آفات،  هرس، پیوند سرشاخه زیتون و سیستم های نوین آبیاری ارائه گردید.وی افزود: تداوم این برنامه برای کاربردی شدن دانش در جوامع روستایی  مورد نظر است که ثمره آن تحقق تولید دانش بنیان در روستاها می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات