جلسه ستاد سوخت جنوب استان کرمان برگزار شد

جلسه ستاد سوخت جنوب استان کرمان باهدف بررسی مشکلات سوخت در جنوب کرمان در محل اداره کل راهداری جنوب استان کرمان برگزار شد.در این نشست دکتر احمدپور رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس سازمان صمت، مدیر کل راهداری، فرمانداران جنوب، روسای شرکت پخش فراورده های نفتی استان کرمان و هرمزگان، نظام مهندسی کشاورزی، تعاون روستایی، شهر داری ، نیروی انتظامی ، سپاه و دستگاه های نظارتی و مشاور استاندار در جنوب کرمان حضور داشتند.در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات سوخت تراکتور ها و ادوات کشاورزی ، گلخانه ها و چاه های آب کشاورزی و گاز کشی گلخانه های در مسیر انتقال خط لوله گاز بحث و تبادل نظر گردید .

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات