قابل توجه زیتون کاران جنوب استان کرمان

کاروان ترویجی ارتقای بهره وری باغات زیتون روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۸ صبح در شهرستان جیرفت ، بخش جبالبارز روستای سقدر جنب پمب بنزین باغ چنگیز پالیزبان با حضور محققین مرکز تحقیقات و کارشناسان ستادی با موضوعات تغذیه،کنترل آفات،هرس ، پیوند وسیستم های نوین آبیاری برگزار میگردد.

پخش مستقیم برنامه : www.iate.ir

⭕ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جنوب استان کرمان

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات