قابل توجه متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی


🔊 اطلاعیه شماره ۱

🟧 قابل توجه متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان

به اطلاع میرساند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در اجرای ماده ۱۶۲ قانون تجارت قصد افزایش سرمایه خود را تا میزان ۵۱ درصد سهم سرمایه دولت به اعضاء و سهامداران و تشکلهای واجد شرایط دارد.
لذا متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری جدید (در صورت داشتن شرایط) و یا افزایش سرمایه (سهامداران فعلی) میباشند در موعد مقرر به دفتر شرکت واقع در شهرستان جیرفت، خیابان سعدی – سعدی ۱۸ روبروی درب سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مراجعه نمایند.

⚜️ هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات