گزارش عملکرد هفته دولت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس محمد شریفی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه ، مقدار ۱۴۸۷۵ تن انواع کودهای شیمیایی ازته ، فسفاته و پتاسه تأمین و تدارک شده و مقدار ۹۶۱۵ تن از این مقدار به کشاورزان منطقه تحویل گردیده است.وی همچنین افزود : طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل میزان توزیع کودهای فسفاته بیش از ۱۶ برابر و کودهای پتاسه بیش از ۱۳ برابر شده و کل مقادیر توزیعی انواع کودهای شیمیایی در سال جاری بر اساس حواله الکترونیکی صادره از سوی مراکز جهاد کشاورزی صورت گرفته که نقش به سزایی در توزیع عادلانه و متناسب کودها داشته است.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان همچنین عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت ذخیره سازی انواع کودهای شیمیایی در انبارهای شرکت و کارگزاران قابل قبول بوده و هیچگونه نگرانی در آغاز سال زراعی جدید وجود نخواهد داشت. در پایان مهندس شریفی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مسئولین سازمان جهاد کشاورزی و ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی یکسال اخیر، ابراز امیدواری کرد : افزایش مصرف کودهای پتاسه و فسفاته که به دنبال کاهش قیمت این کودها صورت گرفته ، افزایش عملکرد محصولات باغی و زراعی را به دنبال داشته باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات