حضور دکتر احمدپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی در استودیو خبر ” پایگاه خبری سبزواران”


به گزارش روابط عمومی سازمان دکتر احمد احمدپور با حضور در استودیو خبر سبزواران ضمن بازدید از این پایگاه خبری نوپا بر راه اندازی بخش سرویس کشاورزی این پایگاه و همکاری متقابل جهاد کشاورزی در راستای آموزش به کشاورزان از طریق این رسانه تاکید کرد. وی طی مصاحبه ای با پایگاه خبری به تشریح و معرفی پروژه های قابل بهره برداری بخش کشاورزی منطقه و اقدامات انجام شده در زیر بخش های کشاورزی و اهداف و برنامه های سازمان در سال زراعی جاری پرداخت.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات