کشاورزان جهت ثبت اطلاعات کشت جدید محصولات به مراکز جهادکشاورزی مراجعه نمایند


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از کشاورزان منطقه درخواست کرد: قبل از هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی برای انجام کشت محصولات کشاورزی در سال زراعی پیش رو، به مرکز جهاد کشاورزی مربوطه و کارشناس پهنه و ناظر کشاورزی روستای خود مراجعه و با ثبت آمار و اطلاعات، مشورت فنی و علمی، برنامه ابلاغی سطح ومیزان تولید انواع محصولات کشاورزی را دریافت و رعایت نمایند ، تا در زمان برداشت و تولید محصول خصوصاً محصولات پرخطر و دارای ریسک در بازار (از جمله سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و هندوانه با مشکل فروش و عرضه محصول تولیدی خود مواجه نشوند.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان تاکید کرد: با توجه به بحران جهانی غذا ، بلحاظ مناقشات سیاسی و درگیری نظامی رخ داده در دو کشور برتر تولید کننده محصولات غلات و دانه های روغنی (روسیه و اوکراین) از طرفی وجود بسته های حمایتی و خرید تضمینی محصولات استراتژیک و اساسی غلات و دانه های روغنی،همچنین ظرفیت بالای استقبال بازارهای جهانی در زمینه خرید این محصولات و ارز آوری به کشور ایران اسلامی وضرورت توجه به برنامه ها و سیاست های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی ، لازم است که کشاورزان منطقه ضمن مراجعه و اخذ مشورت از کارشناسان مستقر در مراکز جهاد کشاورزی مربوطه، نسبت به دریافت توصیه های فنی و اجرایی و بهره مندی از مساعدت های دولتی در زمینه تولید محصولات غلات و دانه های روغنی قبل از آماده سازی زمین و شروع تاریخ کاشت اقدام نمایند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات