هشدار به کشاورزان و دامداران شهرستان جیرفت


🟥 هشدار به کشاورزان و دامداران شهرستان جیرفت :

♦️ با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر پیش بینی بارش باران همراه با احتمال وقوع خسارت ناشی از بارش های رگباری، سیل ، تگرگ، برخورد صاعقه ، تا پایان هفته جاری ، ضروی است تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از بروز خسارت به محصولات کشاورزی و دامداری صورت پذیرد
⏮️ توقف فوری عملیات کشت محصولات ریز دانه ازجمله کنجد بدلیل هدر رفت بذور و جلوگیری از انتقال و کشت غده پیاز رقم سایروس تا پایان بحران سیل احتمالی
⏮️ بستن سر دهنه های منشعب از رودخانه های هلیل و شور برای اراضی تحت شرب ، تا اقدامات لازم جهت جلوگیری از خسارت به مزارع یونجه و باغات و نخیلات تازه احداث شده بعمل آید.
⏮️ کلیه روستاهای دارای قنات در سطح شهرستان لازم است اقدامات لازم جهت حفاظ چاه های آب کشاورزی در مسیر رودخانه های فصلی به فوریت انجام شود
⏮️ تذکر جدی به دامداران ، جهت جلوگیری از خروج و چرای دام در مناطق پر خطر
⏮️در مناطق کوهپایه ای ساردوئیه ، بهرآسمان ، دلفارد ، میجان وجبالبارز که بدلیل خشکسالی های اخیر و نوع اراضی صخره ای مقدار زیادی از لوله های آبرسانی به صورت روکار و بعضا در مسیر و بستر رودخانه های فصلی قرار دارند تمهیدات لازم جهت استحکام لوله های کار گذاری شده انجام گیرد

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جیرفت

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات