مابه التفاوت نرخ جدید کلزا به کشاورزان پرداخت می‌شود


به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرنان مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: حسب اعلام مسئولان وزارتخانه مابه التفاوت نرخ خرید تضمینی کلزا به کلزاکارانی که پیش از این محصول خود را به قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان به دولت فروخته اند، پرداخت میشود.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان اظهارداشت: تا کنون مقدار ۶۰۰ تن محصول تولیدی کلزا به مراکز خرید دولتی در جنوب کرمان تحویل گردیده است.مهندس صالحی اعلام کرد : نرخ خرید تضمینی کلزا به دلیل گلایه مندی و نارضایتی کشاورزان ، اصلاح و از کیلویی ۱۵ هزارتومان به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا کرد و بر همین اساس مابه التفاوت قیمت جدید و قدیم کلزا به کشاورزانی که پیش از این محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی فروخته اند، پرداخت می‌شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان ضمن تأکید بر لزوم توسعه کشت کلزا و گندم در منطقه عنوان کرد : در سال زراعی آینده کشت گندم و کلزا بصورت قرار دادی انجام میشود و همه نهاده های کشاورزی در زمان کشت بصورت نسیه به کشاورز تحویل می گردد و وجه آن در زمان برداشت و تحویل محصول به مراکز خریدغله از طلب کشاورزان کسر می گردد .

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات