کارگاه آموزشی اصول ایجاد صندوق های اعتبارات خرد و آموزش حسابداری ویژه جامعه محلی زنان روستایی و عشایری

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خانم مهندس نامور مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اعلام نمود: کارگاه آموزشی اصول ایجاد صندوق های اعتبارات خرد و آموزش حسابداری ویژه جامعه محلی زنان روستایی و عشایری با تدریس سرکار خانم نیک نژاد مسئول کسب و کارهای صندوق کارآفرینی امید استان کرمان برگزار شد.
خانم مهندس نامور اظهار داشت: در این کارگاه آموزشی که با حضور اعضاء هیئت مدیره صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری و کارشناسان مروج پهنه های تولیدی و با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان به مدت دو روز برگزار گردید؛ مباحثی از قبیل ویژگی ها و اهداف صندوق های اعتباری خرد، آموزش سرفصل های حسابداری و نحوه اعطاء تسهیلات عنوان گردید .
گفتنی است ایجاد صندوق های اعتباری خرد محلی به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک ایجاد می گردد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات