میزخدمات الکترونیک ارائه شده به ارباب رجوع

تمامی کشاورزان محترم جهت انجام امور کشاورزی(دریافت تسهیلات کشاورزی ، دریافت نهاده های کشاورزی ، دریافت سوخت ، مشاوره و …..) در :

مرحله اول :

باید به مراکز خدمات جهاد کشاورزی حوزه خود مراجعه نمایند.

مرحله دوم:

به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

مرحله سوم :

به مدیریت های تخصصی ستاد سازمان مراجعه نمایند.

 

 

لیست سامانه های پرکاربرد مرتبط:

ثبت درخواست متقاضیان محترم از مسئولین سازمان

سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک – صدور مجوزها

سامانه درخواست تسهیلات اعتباری – سیتا

سامانه تسهیلات مشاغل – کارا

سامانه صندوق بیمه کشاورزی – پیگیری غرامت

سامانه پاسخگوئی به شکایات

سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی

سامانه دریافت فرآورده های نفتی

سامانه طرح توسعه سامانه های نوین کشاورزی

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات

سامانه بهین یاب – بخش سرمایه گذاری

سامانه (نرخ گیری) قیمت محصولات کشاورزی

سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

سامانه رصد اشتغال کشور

سامانه آموزش کارکنان جهادکشاورزی

پایگاه جامع مواد کودی کشور

سامانه جامع امور اراضی کشور

سامانه مدیریت هماهنگ تسهیلات رونق تولید – بهین یاب

سیستم هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی

سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات

سامانه اطلاعات کشاورزان گندم کار

سامانه گزارش گیری از پایگاه داده بنگاه های اقتصادی و کارآفرین

سامانه بنگاه های اقتصادی و کارآفرین

سامانه پشتیبانی ، نظارت و مدیریت توزیع سبوس گندم

سامانه ورود اطلاعات مجوزهای تبصره ۱ و ۴ حفظ کاربری

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات