🍊 سومین جشنواره ملی مرکبات جیرفت

🔹زمان : ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح

🔸مکان :کیلومتر ۱۵ جاده جیرفت به کهنوج ورودی شهر علی اباد بلوار شهید علی بینا باغات کشت و صنعت جیرفت

✅ همراه با برنامه های شاد و متنوع و با اجرای سید اقبال واحدی

💠 منتظر قدوم سبزتان هستیم .

🍋 ستاد برگزاری جشنواره ملی مرکبات جیرفت

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات