لزوم گرده افشانی صحیح در درختان سردسیری و زیتون

مدیر باغبانی سازمان گفت: جهت جلوگیری از عارضه عدم تلقیح یا ریزش گلها در برخی درختان سردسیری و زیتون نیاز به گرده افشانی با گرده ای بغیر از درخت مادری می باشد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان مهندس منصور شریف مدیر باغبانی سازمان اظهارداشت:
در فصل بهار در برخی از درختان سردسیری و زیتون منطقه جنوب کرمان شاهد عدم تلقیح گل و در نتیجه سقط و ریزش گلها هستیم .وی گفت:
این نوع درختان و سایرگیاهان نظیر آلو، گوجه، گیلاس، گلابی، فندق و پسته چون دارای گرده خود ناسازگار با مادگی گل خود می باشند، دچار چنین عارضه ای می شوند .
مهندس منصور شریف تصریح کرد : به منظور جلوگیری از این عارضه و تولید میوه بیشتر ، جهت باروری نیاز به گرده افشانی با گرده ای بغیر از درخت مادری میباشد .
وی به کشاورزان جنوب کرمان که قصد حذف و جایگزینی درختان مسن و غیر اقتصادی خود را دارند توصیه کرد:
باتوجه به نزدیک شدن به فصل بهاردر هنگام کاشت درختان میوه ۱۰ تا ۱۵ درصد از درختان را از گونه ای دیگر انتخاب تا عملیات گرده افشانی بخوبی صورت گیرد که زنبور عسل کمک شایانی به این امر می نماید.
وی افزود : به طور مثال به باغداران جنوب کرمان پیشنهاد میشود به منظور احداث باغ سیب گلدن از رقم رد و یا در زیتون رقم روغنی از سایر ارقام نظیر زیتون زرد جهت گرده افشانی بهتر استفاده و غرس نمایند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات