کشت گیاه دارویی کاسنی برای اولین بار در جنوب کرمان ، شهرستان عنبراباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد مهندس محسن طاهری اظهار داشت : کشت گیاه دارویی کاسنی برای اولین بار در جنوب کرمان در حوزه شهرستان عنبراباد در سطح ۱۳ هکتار صورت گرفت.
مهندس طاهری افزود: از آنجاییکه این گیاه نسبت به شوری دارای مقاومت بالایی می باشد، بهترین عملکرد برای تولید بذر در شرایط شور بودن خاک را دارد که با توجه به نیاز آبی پایین ، می تواند جایگزین مناسبی در زمینه تغییر الگوی کشت و جلوگیری از کشت بی رویه محصولات آب بر باشد.
وی گفت : همه قسمت های این گیاه از جمله برگ ، ریشه ، بذر مصارف دارویی دارد و قابل استفاده می باشد.
مهندس محسن طاهری با اعلام ۱۳هکتار سطح زیر کشت گیاه دارویی کاسنی در شهرستان عنبراباد افزود: با توجه به اینکه هزینه کاشت این گیاه پایین بوده و از بازار مصرف مناسب برخوردار است لذا کاشت این گیاه سود آور و دارای توجیه اقتصادی می باشد .
وی در ادامه توصیه کرد کشاورزان می توانند اراضی درجه ۲ خود را به کشت این گیاه اختصاص دهند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات