۲۲۸هکتار از اراضی زراعی وباغی شهرستان عنبرآباد تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد مهندس محسن طاهری اظهار داشت :از ابتدای سال ۹۷ تا کنون ۲۸۸ هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت.
وی افزود: برای اجرای این طرح ها بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی بصورت بلاعوض هزینه شده است.
مهندس محسن طاهری گفت:با اجرای طرحهای نوین آبیاری در سال جاری بیش از ۹۰بهره بردار از مزایای این طرحها در سطح مزارع و باغهای خود بهره مند خواهند شد.
مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد بیان داشت:تاکنون بیش از ۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی شهرستان عنبرآباد به سیستم های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده اند و ۸۲۷ هکتار نیز در دست اجرا می باشد.
وی اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم مصرف آب را در بخش کشاورزی مدیریت نمائیم یکی از راههای مهم و مؤثر ، تحت پوشش قرار دادن اراضی زراعی و باغی به آبیاری تحت فشار می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات