آغاز برداشت بیش از ۱۵۰۰ هکتارگوجه فرنگی از مزارع شهرستان کهنوج

مدیر جهاد کشاورزی کهنوج خبر داد: برداشت گوجه فرنگی در جنوب کرمان، هرساله از مزارع کهنوج آغاز می شود و امسال نسبت به سنوات قبل با تعجیل یک ماهه همراه بوده است.
مهندس حیدری گفت: ترویج کشت نشایی و از طرفی کاشت در اراضی با بافت سبک که زودرسی محصول را به همراه دارد، باعث شده است که این محصول در اوج نیاز بازارهای داخل و خارج با قیمت مناسبی عرضه شده و از ترافیک بار در زمان برداشت معمول منطقه خواهد کاست.
مهندس حیدری با اعلام بیش از ۱۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی شهرستان کهنوج افزود: ارقام متنوعی از گوجه فرنگی نظیر : ۸۳۲۰، ایدن، متین گلسار، سانسید، هرمز، الیسا، تماته و فلات در این شهرستان کشت می شود.
وی افزود: طی جلسات متعدد با ریاست سازمان، فرماندار کهنوج و معاونت بهبود تولیدات گیاهی، تدابیر و تمهیدات لازم جهت حذف واسطه ها، خرید و حمل به موقع این محصول اندیشیده شده است.
مهندس حیدری گفت: پیش بینی می شود بالغ بر ۴۵۰۰۰ تن محصول از سطح بیش از ۱۵۰۰ هکتار مزارع این شهرستان برداشت شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات