آغاز برداشت سیب زمینی از مزارع شهرستان منوجان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان مهندس کوروش امیر میجانی مدیر جهاد کشاورزی منوجان در خصوص برداشت سیب زمینی از مزارع منوجان گفت: برداشت از ۲۶۰۰هکتار از اراضی سیب زمینی در شهرستان منوجان آغاز شده است و پیش بینی می گردد که ۱۰۴هزارتن سیب زمینی از این مزارع برداشت گردد.
وی افزود: برداشت سیب زمینی تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی منوجان در خصوص ارقام کشت شده در منوجان خاطر نشان کرد: ارقام برون و بامبو رقم های مورد کاشت در منوجان هستند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات