اطلاعیه برگزاری همایش و نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی و عشایری جنوب کرمان


🟥 همایش و نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی و عشایری جنوب کرمان برگزار میشود.

🔹زمان برگزاری: ۱۳ لغایت ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰

🔹ساعت بازدید نمایشگاه:
صبح ها ۱۲-۸/۵
عصرها ۱۷:۳۰ – ۱۵:۳۰

💢مکان نمایشگاه: سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان

📢 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات