دکتر فرامرز رفیعی مقام سوم بهترین عکس ترویجی در حوزه علم علف های هرز را کسب کرد

 در نهمین همایش علوم علف های هرز ایران دکتر فرامرز رفیعی کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاریاب مقام سوم مسابقه بهترین عکس ترویجی در حوزه علم علف های هرز را کسب کرد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ، نهمین همایش علوم علف های هرز ایران طی روزهای ۲۵ لغایت ۲۶ آبانماه سال جاری با همکاری انجمن علوم علف های هرز ، معاونت ترویج و آموزش کشاورزی و مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،به صورت مجازی با شعار ترویج مدیریت پایدار علف های هرز گامی به سوی امنیت غذایی برگزار گردید. در این همایش فرصتی فراهم شد تا مسابقه بهترین عکس ترویجی در حوزه علم علف های هرز برگزار و از بین ۱۴۰ اثر ارسالی به همایش پس از ارزیابی توسط کمیته تخصصی داوری، دکتر فرامرز رفیعی کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاریاب ، موفق به اخذ رتبه سوم بهترین عکس ترویجی در حوزه علم علف های هرز در زمینه بهینه سازی کاربرد علفکش ها گردید.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات