بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

در سومین روز از برپایی نمایشگاه کشاورزی (ماشین آلات و ادوات، نهاده ها، سیستم های آبیاری و تجهیزات گلخانه) کرمان ،دکتر سعید برخوری رییس سازمان به همراه معاون توسعه مدیریت و منابع ،مدیر هماهنگی ترویج و مدیر جهاد کشاورزی جیرفت با حضور در نمایشگاه از غرفه های تخصصی بخش کشاورزی بازدید کرد. دکتر برخوری در نشست با مدیرعامل شرکت نمایشگاهی جنوب شرق با اشاره به اهمیت و نقش نمایشگاه های کشاورزی در توسعه کشاورزی استان ، به توانمندی ها و ظرفیت های کشاورزی جنوب کرمان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه هر ساله اکثر کشاورزان پیشرو و نمونه کشور از این منطقه معرفی می شوند برپایی نمایشگاه های در جنوب کرمان با استقبال بهتری روبرو خواهد شد، لذا از شرکت های نمایشگاهی که قصد برپایی نمایشگاه در این منطقه را داشته باشند حمایت خواهیم کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات