برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی در جنوب کرمان برگزار شد


با حضور دکتر سعید برخوری رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ، محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان ،مهندس فریدون افشارمنش مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها، روسای مراکز جهاد کشاورزی، کارشناسان ، مروجین مسئول پهنه های تولیدی و کشاورزان علاقمند ، برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی به صورت غیرحضوری در قالب وبینار در جنوب کرمان طبق برنامه زمانبدی برگزار به مدت ۵ روز برگزارشد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی اظهار داشت : از روز شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی به صورت مجازی در جنوب کرمان برگزار گردید.رییس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت یافته های تحقیقاتی و انتقال آنها به بخش اجرا اظهار داشت: با توجه به اینکه اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی می باشد لذا بحث یافته های تحقیقاتی و انتقال آنها به بخش اجرا بالاخص مروجین ، کارشناسان و کشاورزان از موضوعات بسیار مهمی هست که نتیجه این ارتباط و تعامل مثبت و سازنده ، استفاده بهینه از منابع پایه آب و خاک و همچنین تولید محصولاتی سالم تر، با کیفیت تر و با عملکرد بهتر می باشد.دکتر سعید برخوری ضمن اشاره به کسب رتبه های برتر کشوری در زمینه تولید محصولاتی نظیر سیب زمینی و پیاز طرح استمرار، گیاهان دارویی و … گفت: امروز موفقیت و پیشرفت در بخش کشاورزی منطقه و کسب رتبه های برتر در سطح کشور نتیجه تلاش و زحمات محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و انتقال آنها به بخش اجرا بویژه کارشناسان و مروجین جهاد کشاورزی و کشاورزان منطقه می باشد.رییس سازمان جهاد کشاورزی از رییس و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان به جهت برگزاری برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی و همچنین از کشاورزان و شرکت کنندگان در این وبینار قدردانی کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات