هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی در جنوب کرمان برگزار میشود

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی به صورت غیرحضوری در قالب وبینار آموزشی ویژه کارشناسان، مروجین مسئول پهنه های تولیدی، بهره برداران و کشاورزان از شنبه ۲۲ ابان ماه ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز در جنوب کرمان برگزار میگردد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس فریدون افشارمنش مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان عنوان کرد:مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان در نظر دارد هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی را در جنوب کرمان با ۱۰ عنوان سخنرانی و یافته های جدید تحقیقاتی کشاورزی ویژه کارشناسان ، مروجین مسئول پهنه های تولیدی و بهره برداران و کشاورزان علاقمند به صورت غیرحضوری و در قالب وبینار آموزشی برگزار نماید.مدیر هماهنگی ترویج سازمان زمان آغاز برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی کشاورزی در جنوب کرمان را روز شنبه ۲۲ آبان ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: این برنامه از روز شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز و به مدت ۵ روز ادامه دارد که در این برنامه هر روز تعداد ۲ عنوان سخنرانی با مدت زمان یک ساعت برای هر عنوان سخنرانی درنظر گرفته شده است . مهندس افشارمنش گفت: این برنامه به صورت غیرحضوری و در قالب وبینار در کانال اختصاصی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان در بستر پیام رسان تاک به آدرس : web.agritak.ir شبکه آموزش مجازی کشاورزی/کانال وبینار مراکز تحقیقات و آموزش استانی/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان(جیرفت) و با پشتیبانی استودیو شبکه برکت جنوب کرمان برگزار می گردد .

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات