جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی کشاورزی شهرستان عنبراباد

با حضور مدیر جهاد کشاورزی ، رییس اداره منابع طبیعی ، رییس اداره ثبت اسناد ، رییس اداره مهندسی کاداستر مدیریت امور اراضی ، رییس اداره امور اراضی شهرستان و کارشناسان ادارات مربوطه جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی کشاورزی شهرستان عنبرآباد در محل مدیریت جهاد کشاورزی عنبرآباد برگزار و در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر موانع و مشکلات پلاکهای مطرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۸ پلاک در حوزه شهرستان مشخص و مقرر شد در اسرع وقت نقشه و اطلاعات پلاکهای مذکور و همچنین جواب استعلامات از طرف منابع طبیعی و‌ اداره ثبت اسناد و املاک به دبیرخانه کمیسیون واقع در مدیریت جهاد کشاورزی عنبراباد ارسال و دبیرخانه پیگیری لازم را در این خصوص بعمل آورد، همچنین محسن طاهری مدیر جهاد کشاورزی و رییس کمیسون رفع تداخلات ، بر تشکیل منظم جلسات و پاسخ سریع ادارات عضو در بازه زمانی مشخص شده ، برابر با شیوه نامه رفع تداخلات موازی اراضی کشاورزی تاکید نمودند .

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات