معاون بهبود تولیدات گیاهی

دکتر پیمان نامور

شماره دفتر:۰۳۴۴۳۲۶۱۳۱۸

شرح وظایف:

  • راهبری و نظارت به امور مربوط به بهبود و افزایش تولیدات کشاورزی در سطح منطقه  در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی
  •  تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات کشاورزی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و نظارت بر آنها
  •  اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیاء بهبود و توسعه منابع گیاهی موجود در پهنه کشاورزی منطقه
  •  بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه کشاورزی منطقه  و برنامه ریزی در جهت رفع موانع موجود و تسهیل جریان تولید کشاورزی
  •  جمع آوری و اعلام نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کشاورزی منطقه  به مراجع آموزشی و تحقیقاتی ذیربط
  •  اجرای روشهای صحیح ترویج بهره برداری از منابع کشاورزی و نیز عملیات مختلف کشاورزی وبرنامه ریزی جهت ترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداران کشاورزی
  •  تهیه و تدوین دستورالعمل فنی مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی بر اساس آخرین یافته های تحقیقاتی و علمی و ارائه به بهره برداران کشاورزی
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات