جنوب کرمان رتبه اول تولید محصولات سبزی و صیفی و رتبه دوم سطح گلخانه های کشور

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: جنوب کرمان با سطح ۲۵۰۰ هکتار گلخانه، رتبه اول تولید محصولات سبزی و صیفی و رتبه دوم سطح گلخانه های کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان به اتفاق معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر باغبانی سازمان ضمن بازدید از گلخانه مدرن و مجهز به تکنولوژیهای پیشرفته (هایتک) واقع در شهرستان عنبراباد عنوان کرد : این مجتمع گلخانه ای در سطح ۱۷ هکتار با سرمایه گزاری بخش خصوصی در حال احداث می باشد که در حال حاضر یک هکتار تکمیل و محصول توت فرنگی کشت شده است.دکتر برخوری با اشاره به اهمیت توسعه گلخانه ها در منطقه گفت: توسعه کشت گلخانه ها با هدف ارتقاء امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی کشاورزی و همچنین کاهش یا قطع وابستگی بسیاری از محصولات کشاورزی به خارج از کشور و راهکار مناسبی برای مقابله با خشکسالی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می باشد .وی اضافه کرد : توسعه گلخانه ها در منطقه جنوب استان کرمان به دلیل اقلیم مناسب و مصرف انرژی بسیار پایین ، از روند بسیار خوبی برخوردار می باشد.رییس سازمان اظهارداشت : جنوب کرمان با سطح ۲۵۰۰ هکتار گلخانه رتبه اول تولید محصولات سبزی و صیفی و رتبه دوم سطح گلخانه های کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود : در سال جاری برنامه‌ریزی برای احداث ۲۸۰ هکتار گلخانه در منطقه صورت گرفته و برای این منظور تسهیلات بانکی نیز در نظر گرفته شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات