رئیس گروه نو سازی و تحول اداری

شرح وظایف:

  • – مطالعه و طراحی تشکیلات و قالب سازمانی مناسب و بهبود ساختار سازمانی
  • – انجام بررسیهای لازم به منظور بهینه سازی ساختار،‌ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و کمیسیون تحول اداری سازمان
  • – انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مدیریت فرآیندها و رفع نارسائیها و مشکلات مربوط به تجزیه و تحلیل سیستمها و فرآیندهای انجام کار در سطح سازمان
  • – برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان
  • – برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت تأمین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان در چارچوب سرفصل های تعیین شده
  • – انجام اقدامات لازم در جهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان و ارائه الگوهای مناسب مدیریت کیفیت برای واحدهای مختلف
  • – تدوین اجرای برنامه های لازم جهت ارتقاء سطح رضایت مردم و ارائه خدمات به مراجعان و راهبری طرح تکریم در سطح سازمان
  • – انجام امور دبیرخانه کمیسیون تحول اداری سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداری برمبنای پیشنهادات دریافتی از کمیته های تخصصی زیر نظر کمیسیون تحول اداری و برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات لازم
  • – برنامه ریزی و انجام اقدام لازم جهت استقرار سیستم نظام پیشنهادها در سطح سازمان
  • – انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری در سطح سازمان و ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائه راه حلهای اصلاحی
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات