هدف گذاری ۷۰۰ هکتار کشت حبوبات و گلرنگ در جنوب کرمان

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت:توسعه کشت پاییزه و زمستانه انواع حبوبات (لوبیا نخود عدس ماش) در سطح ۵۰۰ هکتار و کشت گلرنگ در سطح ۲۰۰ هکتار در جنوب کرمان هدف گذاری گردیده است . به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر فرامرز رستگاری مدیر زراعت عنوان کرد: در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های جهش تولید با تاکید بر مدیریت منابع پایه و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید ، رعایت تناوب زراعی ، حفظ حاصلخیزی و باروری خاک های منطقه و مد نظر قرار دادن سه اصل فنی – اجرایی بودن کشت ،مزیت نسبی و اقتصادی بودن تولید و استراتژیک بودن محصول تولیدی ، توسعه کشت پاییزه و زمستانه انواع حبوبات (لوبیا نخود عدس ماش) در سطح ۵۰۰ هکتار و کشت گلرنگ در سطح ۲۰۰ هدف گذاری گردیده است. وی افزود: نظر به استراتژیک بودن محصولات، کشت و تولید آنها مشمول سبد حمایتی دولت مشتمل بر پشتیبانی خدمات فنی ، بیمه ای ، تامین بذر کود و بذر یارانه دار استاندارد قرار دارند .دکتر رستگاری اظهارداشت: به منظور برنامه ریزی در زمان مناسب برای تامین بذر انتظار می‌رود که کشاورزان متقاضی با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی نسبت به ثبت سامانه و تحویل تقاضا اقدام نمایند.مدیر زراعت سازمان به کشاورزان منطقه توصیه کرد: برای خودداری از کشت کرپه و دیرهنگام گندم بعد از ذرت ، توسعه کشت محصولات ذکر شده را در برنامه قرار دهند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات